Thư pháp về chữ HIẾU đẹp và ý nghĩa nhất

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Có lẽ từ nhỏ trong chúng ta ai cũng được như những câu ca dao, những câu thơ về tình cha, lòng mẹ. Để cảm nhận sâu sắc về công ơn cha mẹ và nghĩa vụ của người con. Thư pháp về chữ Hiếu đẹp được tuyển chọn dưới đây sẽ nói lên những đạo lý của người làm con đối với cha mẹ...
Album hình ảnh đẹp: Thư pháp về chữ HIẾU đẹp và ý nghĩa nhất
Thư pháp về chữ HIẾU đẹp và ý nghĩa nhất
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêng
Đọc thêm »

0 comments:

Post a Comment