Chữ thư pháp về tình vợ chồng

Tình vợ chồng hạnh phúc trăm năm...
Với những tranh thư pháp dưới đây được ghi những dòng chữ ý nghĩa sâu đậm về tình vợ chồng.
Album hình ảnh đẹp: Chữ thư pháp về tình vợ chồng
Xem thêm: Thư pháp về chữ HẠNH PHÚC
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu
Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương...
Đọc thêm »

0 comments:

Post a Comment