XIÊN HÒA M88

Trong 1 sự kiện mà bất kỳ phần nào của xiên bị hủy hay là hòa (như ví dụ bên dưới), cược xiên sẽ vẫn được tính tiếp và bất kỳ sự lựa chọn thắng nào sẽ được chuyển tiếp sang sự lựa chọn còn lại, như trường hợp xiên 3 sau:
A: Chelsea (-0.5) – Chelsea thắng.
B: Manchester United (-1) – Manchester United thắng 1-0.
C: Arsenal (-0.5) – Arsenal thắng.
Vì Manchester United chỉ thắng 1-0 với cược chấp Châu Á (-1), nên 1 phần của xiên này sẽ là Hòa. Vì vậy, cược "Chelsea thắng" sẽ được chuyển tiếp sang "Arsenal thắng" và xiên này trở thành một xiên 2 thắng với Chelsea và Arsenal, thay cho xiên ban đầu là xiên 3. Phần cược hòa của xiên được tính tỷ lệ cược bằng 1.
Ví dụ bagaimana push dikalkulasikan:
Ví dụ 1: 1 lựa chọn là Hòa :
Lựa chọnCược chấpTỷ lệ cượcKết quảOutcome
Chelsea = A(-0.5/1)1.85Win 2-0Hòa
Manchester United = B(-1)1.95Win 1-0Push
Arsenal = C(-1/1.5)2.05Win 3-0Hòa
Cược: $100 xiên 3
Xiên này được tính như sau:
A x 1 x C x modal = 1.85 x 1 x 2.05 = $379.25, dikurangi modal $100 = Kethắngan $279.25
A: thắng - $100 x 1.85 = Kembali of $185. Ini dibawa untuk perhitungan Lựa chọn berikutnya.
B: Push - $185 x 1 = $185. Ini dibawa untuk perhitungan Lựa chọn berikutnya.
C: Win - $185 x 2.05 = Kembali $379.25
Kethắngan: $379.25 – $100 = $279.25.
Ví dụ 2: Sebuah Lựa chọn dihitung sebagai thắng setengah dan push setengah:
Lựa chọnCược chấpTỷ lệ cượcKết quả
Chelsea = A(-0.5/1)1.85thắng 1-0Thắng
Manchester United = B(-1)1.95thắng 2-0Hòa
Arsenal = C(-1/1.5)2.05thắng 3-0Hòa
Cược: $100 xiên 3
Xiên này được tính như sau:
A x 1 x C x Tiền cược = 1.85 x 1 x 2.05 = $379.25, trừ tiền cược $100 = Tiền thắng $279.25
A: Thắng - $100 x 1.85 = $185. Số tiền này sẽ được chuyển qua lựa chọn tiếp theo.
B: Hòa - $185 x 1 = $185. Số tiền này sẽ được chuyển qua lựa chọn tiếp theo.
C: Thắng - $185 x 2.05 = Hoàn trả $379.25
Tiền thắng: $379.25 – $100 = $279.25.
Ví dụ 2: 1 lựa chọn là Thắng 1 nửa và 1 nửa Hòa:
Lựa chọnCược chấpTỷ lệ cượcKết quả
Chelsea = A(-0.5/1)1.85thắng 2-0Thắng 1 nửa / Hòa 1 nửa
Manchester United = B(-1)1.95thắng 2-0Hòa
Arsenal = C(-1/1.5)2.05thắng 1-0Thắng
Cược: $100 xiên 3
Xiên này được tính như sau:
[1 + 0.85/2] x B x C x Tiền cược = [1 + 0.5 x 0.85] x 1.95 x 2.05 x $100 = $569.64, trừ tiền cược $100 = Tiền thắng $469.64
A: Thắng 1 nửa / Hòa 1 nửa – Tiền cược được chia 2 vì chỉ nửa cược là cược thắng
Phần thắng là $50 x 1.85 = $92.50
Phần Hòa is $50 x 1 = $50
Hoàn trả là $92.50 + $50 = $142.50. Số tiền này sẽ được chuyển qua lựa chọn tiếp theo.
B: Thắng - $142.50 x 1.95 = $277.87. Số tiền này sẽ được chuyển qua lựa chọn tiếp theo.
C: Thắng - $277.87 x 2.05 = Hoàn trả $569.64
Thắng: $569.64 – $100 = $469.64.

Ví dụ 3: 1 lựa chọn là Thua 1 nửa và Hòa:
Lựa chọnCược chấpTỷ lệ cượcKết quả
Chelsea = A(-0.5/1)1.85thắng 2-0Thắng
Manchester United = B(-1)1.95thắng 2-0Thắng
Arsenal = C(-1/1.5)2.05thắng 1-0Thua 1 nửa / Hòa 1 nửa
Cược: $100 xiên 3
Xiên này được tính như sau:
A x B x C x tiền cược = 1.85 x 1.95 x 0.5 x $100 = $180.38, trừ tiền cược $100 = Tiền thắng $80.38
A: Thắng - $100 x 1.85 = $185 = Hoàn trả $185. Số tiền này sẽ được chuyển qua lựa chọn tiếp theo.
B: Thắng - $185 x 1.95 = $360.75. Số tiền này sẽ được chuyển qua lựa chọn tiếp theo.
C: Thua 1 nửa / Hòa 1 nửa - $360.75 x 0.5 = $180.38 or $360.75/2 = $180.38 (Tiền cược được chia 2 vì 1 nửa cược là cược thua)

Thua 1 nửa: $180.38
Hòa 1 nửa: $180.38 x 1 = $180.38
Hoàn trả $180.38
Tiền thắng: Hoàn trả - tiền cược = $180.38 – $100 = $80.38.

2.4.5. CÁC LOẠI CƯỢC XIÊN
Loại Xiên này là sự kết hợp bởi nhiều lựa chọn theo định nghĩa sau:
CÁC LOẠI CƯỢC XIÊN
Số lượng lựa chọnTổng số kết hợpXiên 2Xiên 3Xiên 4Xiên 5Xiên 6Xiên 7Xiên 8
211      
3431     
411641    
526101051   
65715201561  
71343535352171 
8275565670562881

0 comments:

Post a Comment