QUI ĐỊNH CƯỢC BÓNG ĐÁ

Cược Bóng Đá M88

2.2.1. Trừ khi kết quả của các thể loại bóng đá tham khảo dựa trên tỉ số vào cuối thời gian thi đấu thông thường . Không tính thời gian thêm.

2.2.2. 1X2

2.2.2.1. 1X2 Là Cược sẽ được đặt cho đội thắng, thua hoặc hòa. Số 1 nghĩa là đội chủ nhà, X nghĩa là huề , số 2 nghĩa là đội khách.

2.2.3. Cược tỉ số chính xác

2.2.3.1. Cược tỉ số đúng là dự đoán chính xác tỉ lệ của toàn trận đấu

2.2.3.2. Cựơc tỷ số chính xác "5-0UP"( hoặc 0-5UP) là cựơc đội nào thắng với tỷ số thắng cách biệt nhau 5 bàn (hoặc trên 5 bàn).
Ví dụ:
Kết quả là 5-0UP - 5:01, 6:2 và v...v (Thua) / 5:00, 6:1 và v.v.. (Thắng)
Kết quả là 0-5UP - 1:5, 2:06 và v...v (Thua) / 0:05, 1:6 và v.v.. (Thắng)

2.2.4. Cược Tổng số bàn thắng

2.2.4.1. Cược Tổng số bàn thắng nghĩa là dự đoán tổng cộng của các bàn thắng ghi được trong trận đấu

2.2.5. Cược Nữa Trận/ Toàn Trận

2.2.5.1. Cược Nữa Trận/ Toàn Trận là dự đoán cho kết quả của nữa trận và kết quả toàn trận( không tính thời gian được thêm giờ của trận đấu). H nghĩa là Đội nhà, D nghĩa là hòa, A nghĩa là đội khách.

2.2.5.2. Ví dụ HA nghĩa là cược cho đôi nhà sẽ dẫn trước ở hiệp 1, và đội khách sẽ dẫn trước ở hiệp 2

2.2.6. Đội Bóng Đầu tiên Và Cuối Cùng Ghi Bàn

2.2.6.1. Cược đặt cho đội bóng ghi bàn đầu tiên và cuối cùng nghĩa là cược cho đội ghi bàn đầu tiên hoặc cuối cùng của trận. HF nghĩa là Đội nhà sẽ ghi bàn đầu tiên. HL nghĩa là Đội nhà sẽ ghi bàn cuối cùng. AL nghĩa là Đội khách sẽ ghi bàn cuối cùng. NG nghĩa là không có đội ghi bàn

2.2.6.2. Những bàn thắng đá phản lưới nhà được tính cho đội được công nhận bàn thắng

2.2.6.3. Nếu trận đấu bị hoãn sau khi bàn thắng đầu tiên được ghi, tất cả cược đặt cho Đội ghi bàn đầu tiên vẫn còn Hiệu Lực. Nếu trận đấu bị hoãn sau khi bàn thắng đầu tiên được ghi, tất cả cược đặt cho Đội ghi bàn đầu tiên vẫn còn Hiệu Lực. Nếu trận đấu bị hoãn, tất cả cược đặt cho bóng ghi bàn cuối cùng sẽ bị hủy.
Công ty sẽ giải quyết cược theo kết quả chính thức được thực hiện bởi cơ quan tổ chức trận đấu bóng đá

2.2.7. Cược đội giao bóng trước

2.2.7.1. Cược đội giao bóng trước nghĩa là dự đoán đội giao bóng đầu tiên trong trận.

2.2.7.2. Nếu trận đấu bị hủy sau khi bóng được giao thì vẫn được xem là hợp lệ.

2.2.8. Cược Tổng số bàn thắng của đội nhà với Tổng số bàn thắng của đội khách

2.2.8.1. Cược Tổng số bàn thắng của đội nhà so với Tổng số bàn thắng của đội khách nghĩa là dự đoán tổng số bàn thắng của đội nhà ghi được cho những giải đấu lớn có ấn định ngày.

2.2.8.2. Đội nhà là tên của đội đứng đầu tiên, còn Đội khách là tên của đội

2.2.8.3. Nếu 1 trận hoặc hơn 1 trận bị hoãn hoặc hủy thì cược sẽ bị hủy

2.2.9. Cược đơn tài/ xỉu

2.2.9.1. Cược đơn tài/ xỉu nghĩa là cược trên số bàn thắng ghi được từ bất kỳ đội nào

2.2.9.2. Nếu tổng số nhiều hơn mức cược Tài Xĩu thì kết quả thắng sẽ là Tài, và nếu tổng số ít hơn mức cược Tài Xĩu thì kết quả thắng sẽ là Xĩu

2.2.10. Cược những pha phạt góc

2.2.10.1. Quả phạt góc sẽ không được tính nếu không thực hiện( nhất là khi được hưởng quả phạt góc)

2.2.10.2. Tính kết quả cược dựa trên kết quả chính thức được công nhận bởi Ban tổ chức giải đấu.

2.2.10.2.1. Chấp phạt góc

2.2.10.2.1.1. Chấp phạt góc nghĩa là cược trên đội nào được hưởng phạt góc nhiều nhất trong toàn trận

2.2.10.2.1.2. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.10.2.2. Cược tài/ xỉu

2.2.10.2.2.1. Cược tài/ xỉu cho tổng số quả phạt góc của cả 2 đội trong suốt trận đấu

2.2.10.2.2.2. Cược tài/ xỉu cho tổng số quả phạt góc của cả 2 đội trong suốt trận đấu

2.2.10.2.2.3. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.10.3. Cược quả phạt góc đầu tiên

2.2.10.3.1. Cược quả phạt góc đầu tiên nghĩa là cược cho đội được hưởng quả phạt góc đầu tiên

2.2.10.3.2. Nếu trận đấu bị hoãn sau khi đã có quả phạt góc, cược đặt cho Quả phạt góc đầu tiên vẫn được tính. Nếu trận đấu bị hoãn trước khi có quả phạt góc, mọi cược đặt cho Quả phạt góc đầu tiên bị hủy.

2.2.10.4. Cược Quả phạt góc cuối cùng

2.2.10.4.1. Cược Quả phạt góc cuối cùng nghĩa là dự đoán cho đội được hưởng quả phạt góc cuối cùng

2.2.10.4.2. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.10.5. Phạt góc tiếp theo

2.2.10.5.1. Phạt góc tiếp theo có nghĩa là cược vào đội nào sẽ được hưởng quả phạt góc tiếp theo của trận đấu

2.2.10.5.2. Tất cả các cược được tính là Hợp lệ nếu quả phạt góc đó đã được thực hiện.

2.2.11. Tổng số thẻ phạt

2.2.11.1. Thẻ vàng được tính 1 điểm và 1 thẻ đỏ được tính 2 điểm. Số lượng thẻ tối đa 1 cầu thủ nhận trong trận là 3 ( 1 cho 1 thẽ vàng và 2 cho 1 thẻ đỏ, thẻ vàng thứ 2 không được tính)

2.2.11.2. Các thẻ được trao cho những người không phải là cầu thủ ( Huấn luyện viên, quản lý ..) không được tính

2.2.11.3. Số thẻ phạt

2.2.11.3.1. Cược chấp

2.2.11.3.1.1. Cược chấp của cược tổng số thẻ là cược cho đội nhận nhiều thẻ nhất trong suốt trận đấu

2.2.11.3.1.2. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.11.3.2. Cược Tài/ Xỉu

2.2.11.3.2.1. Cược Tài/ Xỉu là cược trên tổng số thẻ 2 đội nhận được trong trận

2.2.11.3.2.2. Nếu tổng số thẻ 2 đội nhận được trong trận trên cược Tài Xĩu thì kết quả là Tài, nếu tổng số thẻ 2 đội nhận được trong trận dưới cược Tài Xĩu thì kết quả là Xĩu

2.2.11.3.2.3. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.11.4. Thẻ phạt đầu tiên

2.2.11.4.1. Cược thẻ vàng đầu tiên là loại hình cược dự đoán Đội Chủ Nhà hay Đội Khách sẽ nhận thẻ đầu tiên (vàng hoặc đỏ) trong giờ thi đấu chính thức

2.2.11.4.2. Nếu 2 hoặc hơn 1 cầu thủ nhận sự cảnh cáo của trọng tài thì cầu thủ mà nhận thẻ đầu tiên được xem như là người thắng.

2.2.11.4.3. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc hủy sau khi thẻ được rút ra thì toàn bộ cược vẫn được tính. Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy trước khi thẻ được rút ra thì toàn bộ bị hủy

2.2.11.5. Thẻ phạt cuối cùng

2.2.11.5.1. Cược thẻ cuối cùng chính là cược đội nào nhận được thẻ cuối cùng (thẻ vàng hay thẻ đỏ) trong trận đấu

2.2.11.5.2. Nếu 2 hoặc hơn 1 cầu thủ nhận sự cảnh cáo của trọng tài thì cầu thủ mà nhận thẻ cuối cùng được xem như là người thắng.

2.2.11.5.3. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.11.6. Cược thẻ vàng đầu tiên

2.2.11.6.1. Cược thẻ vàng đầu tiên nghĩa là cược dự đoán Đội Chủ Nhà hay Đội Khách sẽ nhận thẻ vàng đầu tiên trong đấu

2.2.11.6.2. Nếu thẻ được rút ra đầu tiên là thẻ đỏ thì không được xem như là 1 thẻ vàng.

2.2.11.6.3. Nếu 2 hoặc hơn 1 cầu thủ nhận thẻ vàng của trọng tài thì cầu thủ mà nhận thẻ vàng đầu tiên được xem như là người thắng.

2.2.11.6.4. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc hủy sau khi thẻ đầu tiên được rút ra thì toàn bộ cược vẫn được tính. Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy trước khi thẻ đầu tiên được rút ra thì toàn bộ bị hủy.

2.2.11.7. Cược thẻ vàng cuối cùng

2.2.11.7.1. Cược thẻ vàng cuối cùng là cược dự đoán Đội Chủ Nhà hay Đội Khách sẽ nhận thẻ vàng cuối cùng trong đấu

2.2.11.7.2. Nếu thẻ được rút ra cuối cùng là thẻ đỏ thì không được xem như là 1 thẻ vàng.

2.2.11.7.3. Trong trường hợp hơn 1 cầu thủ nhận thẻ vàng của trọng tài thì cầu thủ mà nhận thẻ vàng cuối cùng được xem như là người thắng.

2.2.11.7.4. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.12. Cược Việt vị

2.2.12.1. Cược số lỗi Việt vị

2.2.12.1.1. Cươc chấp

2.2.12.1.1.1. Cươc chấp trong Cược Việt vị là dự đoán cho đội sẽ bị mắc nhiều lỗi việt vị nhất trong suốt trận đấu

2.2.12.1.1.2. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.12.1.2. Tài/Xĩu

2.2.12.1.2.1. Tài/Xĩu trong Cược Việt vị là dự đoán tổng số lỗi việt vị trong trận đấu

2.2.12.1.2.2. Nếu tổng số lỗi việt vị trong trận đấu lớn hơn cược Tài Xĩu thì cược thắng là Tài, Nếu tổng số lỗi việt vị trong trận đấu nhỏ hơn cược Tài Xĩu thì cược thắng là Xĩu.

2.2.12.1.2.3. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.12.2. Cược đội việt vị đầu tiên

2.2.12.2.1. Dự đoán đội sẽ mắc lỗi việt vị đầu tiên trong 90 phút thi đấu chính thức.

2.2.12.2.2. Nếu trận đấu bị hoãn sau khi có lỗi việt vị đầu tiên, cược đặt cho lỗi việt vị đầu tiên vẫn được tính. Nếu trận đấu bị hoãn trước khi có lỗi việt vị, cược đặt cho lỗi việt vị đầu tiên sẽ bị hủy.

2.2.12.3. Cược đội việt vị cuối cùng

2.2.12.3.1. Dự đoán đội sẽ mắc lỗi việt vị cuối cùng trong 90 phút thi đấu chính thức.

2.2.12.3.2. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.13. Cược cầu thủ bị thay ra sân

2.2.13.1. Cược số cầu thủ bị thay ra sân

2.2.13.1.1. Cược chấp số cầu thủ bị thay ra sân

2.2.13.1.1.1. Cược chấp số cầu thủ bị thay ra sân là dự đoán cho đội sẽ có nhiều cầu thủ bị thay ra sân nhất trong suốt trận đấu.

2.2.13.1.2. Tài/Xĩu

2.2.13.1.2.1. Tài/Xĩu trong loại cược số cầu thủ bị thay ra sân là dự đoán tổng số cầu thủ bị thay ra sân trong suốt trận đấu.

2.2.13.1.2.2. Nếu Tổng số cầu thủ bị thay ra sân lớn hơn cược Tài Xĩu thì kết quả sẽ là Tài, Nếu Tổng số cầu thủ bị thay ra sân nhỏ hơn cược Tài Xĩu thì kết quả sẽ là Xỉu

2.2.13.1.2.3. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.13.2. Cược đội bóng có cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên

2.2.13.2.1. Dự đoán đội bóng có cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên nghĩa là cược cho đội có cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên trong 90 phút thi đấu chính thức.

2.2.13.2.2. Trong trường hợp hơn 2 cầu thủ bị thay ra sân cùng lúc, cầu thủ đầu tiên được ghi nhận trong danh sách của Tổ trọng tài thứ 4 sẽ được xem là Cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên.

2.2.13.2.3. Nếu trận đấu bị hoãn sau khi đã có 1 cầu thủ đầu tiên bị thay ra, cược đặt cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên vẫn được tính.Nếu trận đấu bị hoãn trước khi có cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên, mọi cược đặt đều bị hủy đều bị hủy

2.2.13.3. Cược đội bóng có cầu thủ bị thay ra sân cuối cùng

2.2.13.3.1. Dự đoán đội bóng có cầu thủ bị thay ra sân cuối cùng nghĩa là cược cho đội có cầu thủ bị thay ra sân cuối cùng trong 90 phút thi đấu chính thức.

2.2.13.3.2. Trong trường hợp hơn 2 cầu thủ bị thay ra sân cùng lúc, cầu thủ cuối cùng được ghi nhận trong danh sách của Tổ trọng tài thứ 4 sẽ được xem là Cầu thủ bị thay ra sân cuối cùng.

2.2.13.3.3. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

2.2.14. Sạch Lưới

2.2.14.1. Cược Giữ Sạch Lưới (Clean Sheets) nghĩa là cược "Có" vào một đội có thể giữ sạch lưới (không để thua một bàn thắng nào) hoặc cược "Không" vào một đội không thể giữ sạch lưới (thua ít nhất một bàn thắng).

2.2.14.2. Nếu trận đấu bị hoãn thì tất cả cược bị hủy.

2.2.15. Phạt 11m

2.2.15.1. Phạt 11m có nghĩa là đặt cược sẽ có một quả đá phạt 11m trong thời gian diễn ra trận đấu.

2.2.15.2. Nếu một trận đấu bị hủy sau khi có một quả đá phạt 11m được thực hiện thì tất cả cược được giữ nguyên.

2.2.15.3. Nếu một trận đấu bị hủy trước khi một quả đá phạt 11m được thực hiện thì tất cả cược bị hủy.

2.2.16. Penalty Shoot-outs

2.2.16.1. Loạt đá Luân lưu tức là đặt cược cho đội sẽ giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu.

2.2.16.2. Trong cược chấp, kết quả bao gồm tất cả các quả phạt đền được thực hiện trong loạt đá luân lưu, bao gồm cả bàn thắng vàng. Trong cược cửa trên/cửa dưới, kết quả chỉ bao gồm mười quả đá phạt đền theo quy định trong loạt đá luân lưu và không bao gồm bàn thắng vàng.

2.2.17. Fantasy League

2.2.17.1. Những trận đấu fantasy là những đội được cặp với nhau từ những trận đấu khác nhau.

2.2.17.2. Tất cả những nơi thi đấu chỉ dành riêng cho mục đích tham khảo.

2.2.18. Cược chấp (HDP) và cược tài xỉu (OU) đặc biệt trong 15 phút

2.2.18.1. Cược đặc biệt trong 15 phút cho (HDP) và (OU) là loại cược được xác định dựa trên tổng số điểm (bàn thắng, số phạt góc, số game,...) vào cuối mỗi quãng thời gian 15 phút của một trận đấu, nhưng loại cược này không bao gồm phút 45 (hay thời gian nghỉ giữa hiệp) và phút 90 (hay khi kết thúc trận đấu). Loại cược (OU) đặc biệt cho 15 phút này, sẽ không giải quyết cho phút 45 hay phút 90.

2.2.18.2. Nếu tổng số điểm nhiều hơn đường tài xỉu được đưa ra sẵn thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số điểm nhỏ hơn đường tài xỉu được đưa ra thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.

2.2.18.3. Ví dụ,

Cược phút thứ 15 cho HDP và OU
00:00 – 15:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 00:00 cho đến 15:00. Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 15.

Cược phút thứ 30 cho HDP và OU
15:01 – 30:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 15:01 cho đến 30:00. Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 30.

Cược phút thứ 60 cho HDP và OU
45:01 – 60:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 45:01 cho đến 60:00. Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 60.

Cược phút thứ 75 cho HDP và OU
60:01 – 75:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 60:01 cho đến 75:00. Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 75.

2.2.18.4. Với kiểu cược đặc biệt trong 15 phút cho HDP và OU, vé cược sẽ được tính dựa trên thời gian chính xác có bàn thắng được ghi (bóng qua vạch vôi khung thành) và số phạt góc (những quả phạt góc được thực hiện) được thể hiện trên đồng hồ được đăng trên bảng cược trực tuyến.

2.2.18.5. Nếu trận đấu bị hoãn hay bị huỷ, tất cả vé cược HDP và OU trong khoảng thời gian 15 phút đặc biệt này sẽ bị huỷ. Nếu cược HDP và OU đặc biệt được đưa ra sẵn đã kết thúc thì những vé cược sẽ xem là hợp lệ.

2.2.18.6. Trong 2 phút cuối cùng của bất kì cược OU trực tuyến đặc biệt trong khoảng thời gian 15 phút nào, mọi hành động ngoại trừ những điều luật được nhắc tới trong mục 3.1.8 (Luật Bóng đá) và được đề cập dưới đây, sẽ được xem là Cược An Toàn và tất cả những vé cược trong trạng thái chờ duyệt được đặt vào thời gian này sẽ được xem xét có chấp nhận hay không: Đang diễn ra trong hay xung quanh vòng cấm địa; tình huống phản công 1 đối 1; phạt đền; và phạt trực tiếp đều được Công ty xem là nguy hiểm (có khả năng dẫn đến bàn thắng).

2.2.18.7. Mọi sai sót, nhầm lẫn trong việc thể hiện kết quả, tất cả mọi vé cược trong trường hợp cho Cược đặc biệt OU đều được xem là HỢP LỆ.

2.2.19. Đá Phạt

2.2.19.1. Một quả đá phạt tự do không được tính cho đến khi nó được thực hiện (không phải khi nó được trao quyền)

2.2.19.2. Đá phạt tự do là đá phạt trực tiếp và đá phạt gián tiếp. (Trừ đá 11m và Phát bóng)

2.2.19.3. Số quả đá phạt tự do

2.2.19.3.1. Điểm chấp

2.2.19.3.1.1. Cược điểm chấp có nghĩa là cược vào một đội sẽ có nhiều quả đá phạt nhất trong suốt một trận đấu bao gồm cả điểm chấp.

2.2.19.3.1.2. Nếu trận đấu bị hủy tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.19.3.2. Tài/Xỉu

2.2.19.3.2.1. Cược Tài/Xỉu là đặt cược vào tổng số quả đá phạt tự do được thực hiện bởi cả 2 đội trong 1 trận đấu

2.2.19.3.2.2. Nếu tổng số nhiều hơn mức Tài Xỉu thì kết quả thắng là Tài; nếu tổng số thấp hơn mức Tài Xỉu thì kết quả thắng là Xỉu.

2.2.19.3.2.3. Nếu trận đấu bị hủy tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.19.4. Quả đá phạt đầu tiên

2.2.19.4.1. Cược quả đá phạt đầu tiên là cược vào đội sẽ thực hiện quả đá phạt đầu tiên trong một trận đấu.

2.2.19.4.2. Nếu một trận đấu bị hủy sau khi quả đá phạt đầu tiên được thực hiện thì cược được giữ nguyên. Nếu một trận đấu bị hủy trước khi quả đá phạt đầu tiên được thực hiện thì tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.19.5. Quả đá phạt cuối cùng

2.2.19.5.1. Cược Quả đá phạt cuối cùng là cược vào đội sẽ thực hiện quả đá phạt cuối cùng trong một trận đấu.

2.2.19.5.2. Nếu trận đấu bị hủy tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.20. Phát bóng

2.2.20.1. Một quả phát bóng sẽ được đội bị tấn công thực hiện nếu bóng vượt hoàn toàn qua vạch biên ngang, do khi bóng chạm chân cầu thủ đối phương.

2.2.20.2. Được đá bởi thủ môn sau khi thực hiện pha cứu bóng sẽ không được tính.

2.2.20.3. Số quả Phát bong

2.2.20.3.1. Điểm chấp

2.2.20.3.1.1. Cược điểm chấp có nghĩa là cược vào một đội sẽ có nhiều quả phát bóng nhất trong suốt một trận đấu bao gồm cả điểm chấp.

2.2.20.3.1.2. Nếu trận đấu bị hủy tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.20.3.2. Tài/Xỉu

2.2.20.3.2.1. Cược Tài/Xỉu là đặt cược vào tổng số quả phát bóng được thực hiện bởi cả 2 đội trong 1 trận đấu

2.2.20.3.2.2. Nếu tổng số nhiều hơn mức Tài Xỉu thì kết quả thắng là Tài; nếu tổng số thấp hơn mức Tài Xỉu thì kết quả thắng là Xỉu.

2.2.20.3.2.3. Nếu trận đấu bị hủy tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.20.4. Quả Phát bóng đầu tiên

2.2.20.4.1. Cược quả Phát bóng đầu tiên là cược vào đội sẽ thực hiện quả Phát bóng đầu tiên trong một trận đấu.

2.2.20.4.2. Nếu một trận đấu bị hủy sau khi quả Phát bóng đầu tiên được thực hiện thì cược được giữ nguyên. Nếu một trận đấu bị hủy trước khi quả Phát bóng đầu tiên được thực hiện thì tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.20.5. Quả Phát bóng cuối cùng

2.2.20.5.1. Cược Quả Phát bóng cuối cùng là cược vào đội sẽ thực hiện quả Phát bóng cuối cùng trong một trận đấu.

2.2.20.5.2. Nếu trận đấu bị hủy tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.21. Ném Biên

2.2.21.1. Một quả ném biên sẽ được thực hiện nếu bóng vượt hoàn toàn qua vạch biên dọc, do khi bóng chạm chân cầu thủ đối phương.

2.2.21.2. Số quả Ném Biên

2.2.21.2.1. Điểm chấp

2.2.21.2.1.1. Cược điểm chấp có nghĩa là cược vào một đội sẽ có nhiều quả Ném Biên nhất trong suốt một trận đấu bao gồm cả điểm chấp.

2.2.21.2.1.2. Nếu trận đấu bị hủy tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.21.2.2. Tài/Xỉu

2.2.21.2.2.1. Cược Tài/Xỉu là đặt cược vào tổng số quả Ném Biên được thực hiện bởi cả 2 đội trong 1 trận đấu.

2.2.21.2.2.2. Nếu tổng số nhiều hơn mức Tài Xỉu thì kết quả thắng là Tài; nếu tổng số thấp hơn mức Tài Xỉu thì kết quả thắng là Xỉu.

2.2.21.2.2.3. Nếu trận đấu bị hủy tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.21.3. Quả Ném Biên đầu tiên

2.2.21.3.1. Cược quả Ném Biên đầu tiên là cược vào đội sẽ thực hiện quả Ném Biên đầu tiên trong một trận đấu.

2.2.21.3.2. Nếu một trận đấu bị hủy sau khi quả Ném Biên đầu tiên được thực hiện thì cược được giữ nguyên. Nếu một trận đấu bị hủy trước khi quả Ném Biên đầu tiên được thực hiện thì tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.21.4. Quả Ném Biên cuối cùng

2.2.21.4.1. Cược Quả Ném Biên cuối cùng là cược vào đội sẽ thực hiện quả Ném Biên cuối cùng trong một trận đấu.

2.2.21.4.2. Nếu trận đấu bị hủy tất cả cược sẽ bị hủy.

2.2.22. Specific 10-Minutes Over/Under

2.2.22.1. Ví dụ,

10th Minute OU
00:00 – 10:00 O/U: Tổng số bàn thắng được ghi từ 00:00 đến 10:00
Tất cả cược phải được đặt trong hoặc trước thời điểm kết thúc phút thứ 10.
20th Minute OU
10:01 – 20:00 O/U: Tổng số bàn thắng được ghi từ 10:01 đến 20:00
Tất cả cược phải được đặt trong hoặc trước thời điểm kết thúc phút thứ 20.
30th Minute OU
20:01 – 30:00 O/U: Tổng số bàn thắng được ghi từ 20:01 đến 30:00
Tất cả cược phải được đặt trong hoặc trước thời điểm kết thúc phút thứ 30.
40th Minute OU
30:01 – 40:00 O/U: Tổng số bàn thắng được ghi từ 30:01 đến 40:00
Tất cả cược phải được đặt trong hoặc trước thời điểm kết thúc phút thứ 40.
60th Minute OU
50:01 – 60:00 O/U: Tổng số bàn thắng được ghi từ 50:01 đến 60:00
Tất cả cược phải được đặt trong hoặc trước thời điểm kết thúc phút thứ 60.
70th Minute OU
60:01 – 70:00 O/U: Tổng số bàn thắng được ghi từ 60:01 đến 70:00
Tất cả cược phải được đặt trong hoặc trước thời điểm kết thúc phút thứ 70.
80th Minute OU
70:01 – 80:00 O/U: Tổng số bàn thắng được ghi từ 70:01 đến 80:00
Tất cả cược phải được đặt trong hoặc trước thời điểm kết thúc phút thứ 80.
2.2.22.2. Cho cược Specific 10-Minute OU, cược được thanh toán theo thời điểm chính xác bàn thắng được ghi (bóng vượt qua vạch vôi) được thể hiển trên đồng hồ của truyền hình trực tiếp.

2.2.22.3. Nếu một trận đấu bị hủy hoặc tạm hoãn, thì cược được đặt trong thời điểm Specific 10-Minute OU chưa kết thúc sẽ bị hủy. Nếu Specific 10-Minute OU định trước đã kết thúc thì cược sẽ được giữ.

2.2.22.4. Trong hai (2) phút cuối của bất cứ cược trực tiếp Specific 10 Minutes O/U, mọi hành động không được nhắc đến khong mục 3.1.8 (Luật Bóng Đá) và được ghi dưới đây, sẽ được tính Cược An Toàn và tất cả những cược được đặt trong thời điểm đó có thể phải chờ cân nhắc được xác nhận: Chơi trong hoặc quanh khu vực 11m; tình huống tấn công 1 đấu 1; 1 quả phạt 11m; và những quả đá phạt trực tiếp được hãng xem là nguy hiểm (dễ có bàn thắng).

2.2.23. Luật Bóng Đá Trong Nhà (Futsal)

2.2.23.1. Tất cả kết quả cược được dựa trên kết của của 40 phút thi đấu (2 x 20 phút). Hiệp phụ sẽ không được tính.

2.2.23.2. Nếu một trận đấu bị hoãn, hủy hoặc không được thi đấu trở lại trong cùng ngày, các vé cược sẽ không được tính và tiền cược sẽ được hoàn trả lại.

2.2.23.3. Nếu một trận đấu được diễn ra trước lịch thi đấu đã định trước, chỉ các vé cược đặt trước thời gian trận đấu thực sự được bắt đầu mới được chấp nhận. Các cược đặt sau thời điểm đó sẽ coi như không hợp lệ, trừ khi trận đấu đó có thể Cược Trực Tiếp (Live Betting).

2.2.24. Cầu thủ ghi bàn dẫn đầu

2.2.24.1. Cược đội vô địch

2.2.24.1.1. Những bàn thắng phản lưới nhà và đá phạt luân lưu không được tính.

2.2.24.1.2. Tất cả các kết quả đều dựa theo thông tin kết quả chính thức của giải đấu.

2.2.24.2. Các cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn

2.2.24.2.1. Những bàn thắng phản lưới nhà và đá phạt luân lưu không được tính.

2.2.24.2.2. Nếu cầu thủ không vào cuộc thì toàn bộ cược xem như bị hũy.

2.2.24.2.3. Tất cả các kết quả đều dựa theo thông tin kết quả chính thức của giải đấu.

2.2.24.3. Các cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn trong trận đấu

2.2.24.3.1. Những bàn thắng phản lưới nhà và đá phạt luân lưu không được tính.

2.2.24.3.2. Nếu cầu thủ không vào cuộc thì toàn bộ cược xem như bị hũy.

2.2.24.3.3. Tất cả các kết quả đều dựa theo thông tin kết quả chính thức của giải đấu.

2.2.25. Thời Gian Bù Giờ

2.2.25.1. Thời gian bù giờ là khoảng thời gian được thêm vào để bù cho thời gian cầu thủ bị chấn thương trong trận đấu. Thời gian bù giờ có thể được thêm vào cuối hiệp 1 hoặc cuối hiệp 2, và khoảng thời gian có thể như sau:
Không có thời gian bù giờ
1 phút
2 phút
3 phút
Hơn 4 phút

2.2.25.2. Thời gian bù giờ cuối hiệp 1br>Tất cả các cược chỉ được tính trong thời gian thi đấu chính thức 45 phút và không bao gồm hiệp phụ. Tất cả các cược được thanh toán dựa trên thời gian bù giờ do trọng tài thứ tư của trận đấu đưa ra sau 45 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 1.
Nếu một trận đấu bị gián đoạn, tất cả các cược vào Thời gian bù giờ cuối hiệp 1 sẽ được hủy và tiền cược sẽ được hoàn trả cho người chơi.

2.2.25.3. Thời gian bù giờ cuối hiệp 2
Tất cả các cược chỉ được tính trong thời gian thi đấu chính thức 90 phút và không bao gồm hiệp phụ. Tất cả các cược được thanh toán dựa trên thời gian bù giờ do trọng tài thứ tư của trận đấu đưa ra sau 90 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 2.
Nếu một trận đấu bị gián đoạn, tất cả các cược vào Thời gian bù giờ cuối hiệp 2 sẽ được hủy và tiền cược sẽ được hoàn trả cho người chơi.

Công ty sẽ thanh toán vé cược dựa trên kết quả chính thức do ban tổ chức trận đấu đưa ra.

2.2.25.4. Thời gian bù giờ Tài/Xỉu

2.2.25.4.1. Thời gian bù giờ cuối hiệp 1 của Tài/Xỉu:
Thời gian bù giờ cuối hiệp 1 của Tài/Xỉu là cược vào Tài/Xỉu trong khoảng thời gian bù giờ cuối hiệp 1.
Nếu tổng số là nhiều hơn quy tắc OU khi đó kết quả thắng cược là Tài; nếu tổng số là ít hơn quy tắc OU khi đó kết quả thắng cược là Xỉu
Tất cả các cược được thanh toán dựa trên thời gian bù giờ do trọng tài thứ tư của trận đấu đưa ra sau 45 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 1.

2.2.25.4.2. Thời gian bù giờ cuối hiệp 2 của Tài/Xỉu:
Thời gian bù giờ cuối hiệp 2 của Tài/Xỉu là cược vào Tài/Xỉu trong khoảng thời gian bù giờ cuối hiệp 2.
Nếu tổng số là nhiều hơn quy tắc OU khi đó kết quả thắng cược là Tài; nếu tổng số là ít hơn quy tắc OU khi đó kết quả thắng cược là Xỉu
Tất cả các cược được thanh toán dựa trên thời gian bù giờ do trọng tài thứ tư của trận đấu đưa ra sau 90 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 2.

2.2.26. Cơ hội nhân đôi
Dưới đây là những lựa chọn:
1 or X: Cược thắng nếu kết quả là đội nhà thắng hoặc là kết quả trận đấu là hòa.
X or 2: Cược thắng nếu kết quả là hòa hoặc đội khách thắng
1 or 2: Cược thắng nếu kết quả trận đấu là đội nhà thắng hoặc đội khách thắng
Nếu trận đấu được đấu trên sân trung lập thì đội được nêu đầu tiên sẽ được xem là đội nhà trong khi cược.
2.2.27. Hoàn trả cược hòa
Dự đoán đội thắng chung cuộc và nếu kết quả cuối cùng trong thời gian quy định của trận đấu hoặc vào lúc kết thúc trận đấu theo thời gian sắp xếp là hòa thì các cược sẽ được hoàn trả lại.

2.2.28. Cả hai/ Một hoặc không đội nào ghi điểm
Both (cả hai) = Cả hai đội đều ghi bàn
One (Một) = Một trong hai đội ghi bàn
Neither (không ai) = Không đội nào ghi bàn

2.2.29. Thắng sạch lưới
Dự đoán liệu đội bạn chọn có thể thắng trận đấu mà không để bị ghi bàn nào trong thời gian quy định của trận đấu hoặc vào cuối trận đấu theo thời gian sắp xếp trước, không tính thời gian bù giờ hoặc bàn thắng được ghi bằng phạt đền.

2.2.30. Cược chấp 3 chiều
Cược sẽ được tính theo tỷ lệ thể hiện sử dụng bàn thắng thực trong trận đấu được điều chỉnh cho cược chấp.

2.2.31. Để thắng một trong hai hiệp
Dự đoán liệu đội bạn chọn có thể ghi bàn nhiều hơn đội đối thủ trong một trong hai hiệp đấu hay không.

2.2.32. Để thắng cả hai hiệp
Dự đoán liệu đội bạn chọn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ trong mỗi hiệp hay không?
Ví dụ: Nếu đội bạn chọn ghi bàn ở hiệp một của trận đấu và trận đấu kết thúc với kết quả là 1-0, mặc dù ở hiệp một thắng với tỷ số là 1-0, trong hiệp 2 kết quả là 0 -0 và đây là một kết quả hòa. Nếu như vậy đây được coi là thắng nửa hiệp, như thế thì đây là cược thua.
2.2.33. Đội bóng có điểm số cao nhấtĐội ghi nhiều bàn thắng  nhất thì giành chiến thắng
Đội có tỷ số thấp nhất thì không được tính.
Nếu các đội có tỷ số cao nhất ngang nhau  thì được áp dụng theo nguyên tắc Dead heat( Quy tắc khi các đội có  tỷ số cao bằng nhau)
Bỏ cuộc và trì hoãn
Đối với các đội bóng bị hủy hoặc bị hoãn,(không sắp xếp lại trong khoảng thời gian quy định của công ty), tất cả các cược sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Man City 4 Swansea 4
Liverpool 4 Sunderland 1
Thì  các đội Liverpool, Man City và Swanse giành chiến  thắng.
2.2.34. Highest Scoring Group là loại cược cho tổng số bàn thắng được ghi của những đội nằm trong nhóm, ngày định sẵn.
Trong trường hợp nhiều nhóm có số bàn thắng được ghi cao nhất bằng nhau thì luật Dead Heat sẽ được áp dụng.
Ví dụ:
Group A
Poland -vs- Greece 2 - 1 = 3 Bàn thắng
Russia -vs- Czech 3 - 2 = 5 Bàn thắng
Group A tổng số: 8 bàn thắng
Group B tổng số: 7 bàn thắng
Group C tổng số: 7 bàn thắng
Group D tổng số: 6 bàn thắng
Kết quả Group A chiến thắng
2.2.35. Điểm đội bóng
Điểm đội bóng
Nghĩa là cược vào điểm chính xác của đội bóng đó trong cuối vòng đấu bảng phù hợp với loại cược cung cấp, "Dưới","Khoảng" & "Trên".
Ví dụ:
Tổng số điểm của đội X là 5 điểm
Nếu đặt là:
Dưới 3 điểm - thua
Khoảng 3-4 điểm - thua
Trên 4 điểm - thắng
2.2.36. Dự đoán đội bóng thẳng
Dự đoán đội bóng thẳng
Nghĩa là đặt cược để dự đoán đội nào sẽ giữ vị trí thứ nhất và nhì, theo thứ tự xác định, trong bảng xếp hạng tương ứng với đội bóng đó trong cuối vòng đấu bảng.
2.2.37. Cách ghi bàn đầu tiên của mỗi đội
Nghĩa là dự đoán cách một trong hai đội sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu
2.2.37.1. Quả đá phạt – bàn thắng sẽ được ghi trực tiếp từ quả đá phạt , nếu cầu thủ ghi bàn cho quả đá phạt sẽ được tính vào , bao gồm quả phạt góc
2.2.37.2. Đá phạt luân lưu : bàn thắng được ghi trực tiếp từ cầu thủ với quả đá phạt luân lưu .
2.2.37.3. Phản lưới nhà : Nếu bàn thắng được sút vào khung thành lưới nhà thì được công nhận là bàn thắng phản lưới nhà
2.2.37.4. Đội đầu : bàn thắng được ghi bằng cú đội đầu
2.2.37.5. Sút : tất cả các loại bàn thắng khác không bao gồm ở trên
2.2.37.6. Không có bàn thắng
2.2.37.7. Công ty sẽ giải quyết cược theo kết quả chính thức được thực hiện bởi cơ quan tổ chức trận đấu bóng đá
2.2.38. Loạt đá phạt luân lưu : quả đá phạt được ghi nhận?
Loại cược sẽ dự đoán nếu cầu thủ đá phạt được chỉ định sẽ đá vào hay thất bại quả đá phạt trong loạt đá phạt luân lưu .

2.2.38.1. Nếu không xảy ra quả đá phạt luân lưu , tất cả vé cược xem như vô hiệu
2.2.39. Dự Đoán Chính Xác
Dự Đoán Chính Xác Cược Dự Đoán Chính Xác nghĩa là mua cược dự đoán 2 đội phải đứng 2 vị trí đầu vào cuối giải đấu.
2.2.40. Tỉ số Lẻ/ Chẵn Từng Đội
Cược tỉ số Lẻ/ Chẵn từng đội là cược dự đoán cho tỉ số từng đội trong thời gian thi đấu chính thức của một trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.
Tỉ số trong thời gian thi đấu hiệp phụ sẽ không được tính mà chỉ tính tỉ số của từng đội trong thời gian thi đấu chính thức.
2.2.41. Cược Hiệp 1/ Toàn Trận Lẻ/Chẵn
Cược Hiệp 1/ Toàn Trận Lẻ/Chẵn là loại cược dự đoán kết quả Hiệp 1 và kết quả Toàn Trận của trận đấu là Lẻ và Lẻ tương ứng, hay là Lẻ và Chẵn, Chẵn và Lẻ, hoặc Chẵn và Chẵn
Có bốn (4) lựa chọn khác nhau:
*Lẻ/Lẻ
*Lẻ/Chẵn
*Chẵn/Lẻ
*Chẵn/Chẵn
Trong loại cược này, Tỉ số trong thời gian thi đấu hiệp phụ sẽ không được tính mà chỉ tính tỉ số của từng đội trong thời gian thi đấu chính thức.

0 comments:

Post a Comment