Những loại ngoại tệ gì được chấp nhận tại M88?

M88 chỉ chấp nhận các tiền tệ sau đây:
  1. Đồng Dollar Úc (AUD)
  2. Nhân Dân Tệ (RMB)
  3. Đồng Euros (EUR)
  4. Rupee Ấn Độ (INR)
  5. Tiền Rupiah Indonesia (IDR)*
  6. Yên Nhật (JPY)
  7. Đồng Ringgit Malaysia (MYR)
  8. Thái Bath (THB)
  9. Đồng Đô La Mỹ (USD)
  10. Đồng Việt Nam (VND)*
Chú ý:

1 đơn vị của đồng Rupiah Indonexiạ(IDR) tại M88 sẽ là IDR 1,000.
1 đơn vị đồng Việt Nam (VND) trong M88 sẽ đại diện cho 1,000 đồng.

0 comments:

Post a Comment