Luật Khúc Côn Cầu Sân Băng M88

Khúc Côn Cầu Sân Băng

3.5.1. Thị trường cược toàn thời gian được tính là " Chỉ thời gian thông thường " hoặc " Bao gồm cả thời gian thêm giờ và thời gian thực hiện các tình huống phạt đền" hoặc cả hai. Khách hàng nên luôn luôn tham khảo các tiêu đề của các mục cược. Đối với trận đấu được quyết định bằng một quả phạt đền sau đó đội thắng cuộc sẽ có bàn thắng được bổ sung vào số điểm của họ để xác định kết quả cuối cùng.

3.5.2. Nếu trận đấu không đươc bắt đầu so với lịch thi đấu thì các phiếu cược sẽ bị Hủy (trừ khi bắt đầu lúc khác)

3.5.3. Nếu trận đấu bắt đầu nhưng bi tạm ngưng hay được thi đấu lại trong vòng 12 tiếng so với lịch thi đấu thì các phiếu cược toàn trận sẽ được xem là hợp lệ nếu trận cược vận hoàn thành trong thời gian thi đấu 55 phút. Các phiếu cược xem được xem là hơp lệ nếu kết quả chính thức được công bố từ tổ chức có thẩm quyền quyết định. Mặc khác các phiếu cược được đặt trong thời gian bị ngưng hay trận đấu bị hủy sẽ bị Hủy, trừ khi trong thị trường cược đó được xác định vô điều kiện

3.5.4. Khi đăt cược, thời gian của trận đấu phải được xác định trên từng cược thì cược đặt mới có hiệu lực

3.5.5. Đối với loại cược thêm, tỉ số sẽ không bao gồm thời gian thi đấu bù giờ và luân lưu.

3.5.6. Cược trực tuyến khúc côn cầu sân băng sẽ được thanh toán tính the kết quả thi đấu chính thức ( 3 lượt). Kết quả không bao gồm thời gian thi đấu bù giờ và luân lưu

3.5.7. Tỉ số sẽ được cập nhật trong cược trực tuyến khú côn cầu sân băng và tỉ lệ cược trận đấu đưa ra sẽ hiển thị trong suốt quá trình trực tuyến trong thời gian quí khách đặt cược

0 comments:

Post a Comment