Luật bóng rổ m88

3.2.1.Tất cả những thị trường Toàn Trận, bao gồm cả cược trực tiếp, sẽ được thanh toán dựa vào kết quả cuối cùng bao gồm cả thời gian bù (trừ khi đã được báo trước)

3.2.2. Nếu một trận đấu không được bắt đầu theo đúng thời gian dự kiến thì tất cả cược sẽ bị hủy (trừ khi đã được báo trước)

3.2.3. Nếu một trận đấu bắt đầu nhưng bị hoãn hoặc hủy trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu thì cược Toàn trận vẫn được giữ nguyên nếu ít nhất bốn mươi ba (43) phút của một trận NBA, hoặc ba mươi lăm (35) phút của những trận bóng rổ khác đã được chơi. Cược cũng sẽ được giữ nguyên nếu một kết quả chính thức được xác định theo ban tổ chức. Nếu không cược vào những trận bị hoãn hoặc hủy sẽ không hợp lệ, trừ cho những thị trường đã được xác định vô điều kiện từ trước.

3.2.4. Kết quả hiệp 1 là tổng của Séc 1 và 2. Kết quả của hiệp 2 là tổng của Séc 3 và 4, bao gồm cả thời gian thi đấu thêm.

3.2.5. Kết quả Séc 4 không bao gồm bất kỳ Thời gian đấu thêm nào.

3.2.6. Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy thì cược thì cược được đặt vào những Hiệp hoặc Séc chưa kết thúc sẽ bị coi là không hợp lệ. Nếu những Hiệp hoặc Séc được đặt đã hoàn tất thì cược vẫn giữ nguyên.

3.2.7. Điểm số sẽ không được cập nhật cho cược bóng rổ trực tuyến và điểm chấp thể hiện trong suốt quá trình giao dịch trực tiếp sẽ theo điểm số khi trận đấu bắt đầu ví dụ 0-0. Thời gian và tỉ số hiển thị chỉ mang tính tham khảo.

3.2.8. Thị trường Đội nào sẽ ghi điểm trước được thanh toán khi một đội ghi điểm đầu tiên. Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy sau khi điểm đầu tiên được ghi thì cược sẽ vẫn được giữ nguyên.

3.2.9. Thị trường Đội nào sẽ ghi điểm cuối cùng được thanh toán khi một đội ghi điểm cuối cùng của trận đấu (bao gồm cả thời gian thi đấu thêm). Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy sau khi điểm đầu tiên được ghi thì tất cả cược sẽ bị hủy.

3.2.10. Thị trường Đặc Biệt (bao gồm số Điểm, Pha Bật Bóng, Trợ Giúp, 3 Điểm, Ném Phạt…) sẽ hợp lệ nếu cả 2 cầu thủ tham gia trận đấu. Nếu một hoặc cả hai cầu thủ không tham gia trận đấu thì tất cả cược sẽ bị hủy. Kết quả cho thị trường đặc biệt bao gồm cả thời giant hi đấu thêm, trừ khi đã được báo trước. Tất cả kết quả được tính khi kết quả chính thức được công bố sau khi trận đấu kết thúc bởi ban tổ chức (NBA.com, FIBA.com …) và tất cả những thay đổi về thông số sau đó sẽ không có giá trị cho mục đích cược.

3.2.11. Địa điểm thi đấu Chủ nhà/Khách cho những trận NCAA được cung cấp để tham khảo mà thôi.

3.2.12. Thị trường Bóng Rổ Fantasy ( bao gồm cả thị trường trực tuyến ) là những cặp hoặc sự kết hợp của những đội thi đấu từ các trận khác nhau. Các trận đấu bao gồm cả hai đội phải được thi đấu ( tip-off ) trong cùng ngày, nếu không tất cả cược sẽ được xem là không hợp lệ. Địa điểm thi đấu của thị trường Bóng Rổ Fantasy chỉ dành cho mục đích tham khảo mà thôi.

3.2.13. Thị trường đội thắng nhiều Séc nhất được thanh toán dựa vào đội thắng số Séc nhiều nhất trong một trận bóng rổ. Nếu kết quả của một Séc cụ thể là hòa thì không có đội nào thắng Séc đó. Thời gian thi đấu thêm sẽ KHÔNG được tính trong thị trường này. Nếu một trận đấu bị hoãn hoặc hủy sau khi điểm đầu tiên được ghi thì tất cả cược sẽ bị hủy.

0 comments:

Post a Comment