LIÊN HỆ VỚI M88 YAHOO

EMAIL
viet_cs@m88.com
Xin vui lòng sử dụng địa chỉ này cho tất cả yêu cầu Dịch vụ Thành viên.
rewards@m88.com
Xin vui lòng sử dụng địa chỉ này cho tất cả thắc mắc về Điểm Thưởng.
bank@m88.com
Xin vui lòng sử dụng địa chỉ này cho tất cả yêu cầu về Tài chính.
csmanager@m88.com Xin vui lòng sử dụng địa chỉ này để phản hồi, đề xuất, khen ngợi, bất kỳ vấn đề chưa được giải quyết hoặc chưa được giải thích thỏa đáng. Chúng tôi sẽ trả lời quý khách trong vòng 24 giờ.

TRÒ CHUYỆN
      
YM : m88_vietcs@yahoo.com

Số Điện Thoại
(84) 1694 362 900 (Vui lòng nhắn tin chúng tôi sẽ liên hệ đến Quý Khách ngay khi có thể)

HÒM THƯ

PO Box 1451 Makati Central Office 1254 Makati City Philippines

0 comments:

Post a Comment