CÁ CƯỢC TỔNG HỢP M88

2.3.1. Cá cược tổng hợp M88 là dạng cược kết hợp từ hai kèo cược trở lên trong một vé cược. Nếu tất cả các trận đã chọn đều thắng thì vé cược tổng hợp này thắng và sẽ được thanh toán theo sự kết hợp tỉ lệ của các kèo đã lựa chọn. Nếu có một (hoặc nhiều hơn một) trận đấu bị thua thì vé cược sẽ thua. Nếu có một (hoặc nhiều hơn một) các trận đấu được chọn bị hoãn thì tỷ lệ thanh toán sẽ tính là 1.
2.3.2. Trong Cựơc tổng hợp Trực Tuyến, nếu bất kỳ lựa chọn nào bị Hủy thì Vé cược tổng hợp đó sẽ Không được tính.
2.3.3. Vui lòng tham khảo mục "Trợ Giúp" trên trang Cá cựơc tổng hợp để biết thêm chi tiết.
2.3.4. Kiểu cược Trixie là cựơc gồm 4 kiểu kết hợp của 3 lựa chọn ở mỗi sự kiện khác nhau, 3 kết hợp Đôi và 1 kết hợp Ba. Nếu bất kì 2 lựa chọn trong đó thắng sẽ được thanh tóan. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn thắng, 1 kết hợp Đôi sẽ được thanh tóan. Nếu thắng tất cả 3 lựa chọn, tất cả 3 kết hợp Đôi và 1 kết hợp Ba sẽ đựơc thanh tóan. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hõan thì tỷ lệ của lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.
2.3.5. Kiểu cược Yankee bao gồm 11 kiểu kết hợp của 4 lựa chọn ở mỗi sự kiện khác nhau, 6 kết hợp Đôi, 4 kết hợp Ba và 1 kết hợp Bốn. Bất kì 2 lựa chọn trong đó thắng sẽ được thanh tóan. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn thắng, 1 kết hợp Đôi sẽ được thanh tóan. Nếu thắng bất kỳ 3 lựa chọn, tất cả 3 kết hợp Đôi và 1 kết hợp Ba sẽ đựơc thanh tóan. Nếu thắng tất cả 4 lựa chọn, tất cả 6 kết hợp Đôi, 4 kết hợp Ba và 1 kết hợp Bốn sẽ đựơc thanh tóan. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hõan thì tỷ lệ của lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.
2.3.6. Kiểu cược Canadian bao gồm 26 kiểu kết hợp của 5 lựa chọn ở mỗi sự kiện khác nhau, 10 kết hợp Đôi, 10 kết hợp Ba, 5 kết hợp Bốn và 1 kết hợp Năm. Bất kì 2 lựa chọn trong đó thắng sẽ được thanh tóan. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn thắng, 1 kết hợp Đôi sẽ được thanh tóan. Nếu thắng bất kỳ 4 lựa chọn, tất cả 6 kết hợp Đôi, 4 kết hợp Ba và 1 kết hợp Bốn sẽ đựơc thanh tóan. Nếu thắng tất cả 5 lựa chọn, thì tất cả 10 kết hợp Đôi, 10 kết hợp Ba, 5 kết hợp Bốn và 1 kết hợp Năm sẽ đựơc thanh tóan. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hõan thì tỷ lệ của lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.
2.3.7. Kiểu cược Heinz bao gồm 57 kiểu kết hợp của 6 lựa chọn ở mỗi sự kiện khác nhau, 15 kết hợp Đôi, 20 kết hợp Ba, 15 kết hợp Bốn, 6 kết hợp Năm và 1 kết hợp Sáu. Bất kì 2 lựa chọn trong đó thắng sẽ được thanh tóan. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn thắng, 1 kết hợp Đôi sẽ được thanh tóan. Nếu thắng bất kỳ 5 lựa chọn, tất cả 10 kết hợp Đôi, 10 kết hợp Ba, 5 kết hợp Bốn và 1 kết hợp Năm sẽ đựơc thanh tóan. Nếu thắng tất cả 6 lựa chọn, tất cả 15 kết hợp Đôi, 20 kết hợp Ba, 15 kết hợp Bốn, 6 kết hợp Năm và 1 kết hợp Sáu sẽ đựơc thanh tóan. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hõan thì tỷ lệ của lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.
2.3.8. Kiểu cược Super heinz bao gồm 120 kiểu kết hợp của 7 lựa chọn ở mỗi sự kiện khác nhau, 21 kết hợp Đôi , 35 kết hợp Ba, 35 kết hợp Bốn, 21 kết hợp Năm, 7 kết hợp Sáu và 1 kết hợp Bảy. Bất kì 2 lựa chọn trong đó thắng sẽ được thanh tóan. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn thắng, 1 kết hợp Đôi sẽ được thanh tóan. Nếu thắng bất kỳ 6 lựa chọn, tất cả 15 kết hợp Đôi, 20 kết hợp Ba, 15 kết hợp Bốn, 6 kết hợp Năm và 1 kết hợp Sáu sẽ đựơc thanh tóan. Nếu thắng tất cả 7 lựa chọn, tất cả 21 kết hợp Đôi, 35 kết hợp Ba, 35 kết hợp Bốn, 21 kết hợp Năm, 7 kết hợp Sáu và 1 kết hợp Bảy sẽ đựơc thanh tóan. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hõan thì tỷ lệ của lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.
2.3.9. Kiểu cược Goliath bao gồm 247 kiểu kết hợp của 8 lựa chọn ở mỗi sự kiện khác nhau, 28 kết hợp Đôi, 56 kết hợp Ba, 70 kết hợp Bốn, 56 kết hợp Năm, 28 kết hợp Sáu, 8 kết hợp Bảy và 1 kết hợp Tám. Bất kì 2 lựa chọn trong đó thắng sẽ được thanh tóan. Nếu bất kỳ 2 lựa chọn thắng, 1 kết hợp Đôi sẽ được thanh tóan. Nếu thắng bất kỳ 7 lựa chọn, tất cả 21 kết hợp Đôi, 35 kết hợp Ba, 35 kết hợp Bốn, 21 kết hợp Năm, 7 kết hợp Sáu và 1 kết hợp Bảy sẽ đựơc thanh tóan. Nếu thắng tất cả 8 lựa chọn, tất cả 28 kết hợp Đôi, 56 kết hợp Ba, 70 kết hợp Bốn, 56 kết hợp Năm, 28 kết hợp Sáu, 8 kết hợp Bảy và 1 kết hợp Tám sẽ đựơc thanh tóan. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hõan thì tỷ lệ của lựa chọn đó sẽ đựơc tính là 1.
2.3.10. Cược trực tuyến không được áp dụng cho kiểu cược Trixie, Yankee, Canadian, Heinz, Super Heinz và Goliath.
2.3.11. Vui lòng tham khảo biểu tượng " i " ở mục Menu trên trang Cá cược tổng hợp để xem thêm chi tiết.
2.3.12. Thanh Toán Tối Đa Cho Mix Parlay (Cược Xiên)

Tùy theo thời gian, Công ty sẽ đăng lên mức giới hạn thanh toán tối đa thích hợp mỗi ngày cho bất kì cược Mix Parlay hoặc một chuỗi cược Mix Parlay nào. Trách nhiệm của người chơi là phải tự cập nhập giới hạn thanh toán tối đa thích hợp của mỗi ngày đó.

Tất cả những giới hạn thanh toán tối đa cũng áp dụng cho bất kì nhóm khách hàng nào hoạt động tham gia cùng nhau, hoặc một nhóm có tổ chức và những ai cược cùng một kết hợp của các lựa chọn, bao gồm cả nơi đặt một chuỗi tỉ lệ cược, trong phạm vi giá cược, với hơn số ngày sử dụng các tài khoản khác nhau.

Nếu Công ty phát hiện thấy bất kì nghi ngờ có căn cứ nào về số lần đặt cược được đặt theo theo cách thức đưa ra trong đoạn ở trên, Công ty có thể đơn phương tuyên bố tất cả vé cược nghi ngờ sẽ bị hủy. Nếu Công ty quyết định không hủy các vé cược nghi ngờ, tổng thanh toán của tất cả các vé cược kết hợp như vậy sẽ bị giới hạn thành một thanh toán tối đa duy nhất. Sự thanh toán tối đa duy nhất này sẽ được cập nhập vào tài khoản của khách hàng đặt cược đầu tiên trong chuỗi vé cược. Trong bất kì trường hợp nào, quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng và không thể thay đổi.

0 comments:

Post a Comment