CÁ CƯỢC THỂ THAO M88 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Qui Định Chung
1.1.1. Tất cả thông tin cá cược được cung cấp bởi M88 là hoàn toàn công bằng. Tuy nhiên M88 sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hay thiếu sót về ngày tháng, thời gian, địa điểm, đối thủ cạnh tranh, tỷ lệ cược, kết quả, thống kê hoặc các thông tin cá cược khác. Công ty bảo lưu quyền sửa đỗi bất kỳ lỗi nào để đảm bảo rằng trận đấu được quản lý với tính toàn vẹn và minh bạch.
1.1.2. Nếu như trận đấu bắt đầu so với lịch thi đấu chính thức thì chỉ các phiếu cược đặt trước trận đấu đó (bao gôm cả các cược trực tuyến đặc biệt ) thì mới có hiệu lực. Nếu thị trường không đóng hay tạm hoản trong thời gian xác định thì công ty có quyền hủy các phiếu cược đó sau khi trận đấu chính thức bắt đầu (bao gôm cả các cược trực tuyến đặc biệt ).
1.1.3. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan đến các giải đấu hoặc tên các giải đấu, xin vui lòng sử dụng tên "Tiếng Anh" của chúng tôi.
1.1.4. M88 được phép hiệu chỉnh những quy luật này cùng với việc thay đổi thông tin đã đăng tải vào bất kì thời điểm đăng tải tại trên site M88.
1.1.5. The Công ty bảo lưu quyền sửa đổi Quy tắc này tại bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào. Bất kỳ các sửa đổi này sẽ được ràng buộc và có hiệu quả ngay lập tức khi đăng tải trên Website.
1.2. Những trường hợp hũy và hoãn trận đấu
1.2.1. Nếu một trận đấu không bắt đầu vào ngày thi đấu theo lịch trình và không hoàn thành theo dự kiến ban đầu, tất cả các cược sẽ được hủy, ngoại trừ các trận đấu đã được xác định vô điều kiện. 1.2.2. Nếu một trận đấu bắt đầu nhưng sau đó bị hủy hoặc hoãn, và không được hoàn thành theo dự kiến ban đầu, theo quy định tại các điều lệ thể thao cụ thể, tất cả các cược sẽ được hũy, ngoại trừ các trận đấu đã được xác định vô điều kiện.
1.2.3. Nếu sự kiện không được hoàn thành trong khoảng thời gian hoàn thành kế hoạch quy định ban đầu trong các quy tắc thể thao cụ thể thì một kết quả chính thức được khai báo, kết quả được công bố bởi bộ phận quản lý chuyện trách của sự kiện cụ thể này, Công ty có quyền xem xét các trận đấu chính thức hợp lệ. Quyết định của Công ty là cuối cùng và ràng buộc trong vấn đề này.
1.3. Thay đổi Địa điểm
1.3.1. Nếu sự thay đổi địa điểm không được xử lý trong các trận đấu,giải đấu cụ thể thì:
1.3.1.1. Dành cho đội nhà. Nếu các địa điểm dự kiến bị thay đổi sau khi các thị trường đã mở thì tất cả các cược sẽ được hủy nếu địa điểm mới là sân nhà của đội khách.
1.3.1.2. Dành cho đội khách, nếu địa điểm bị thay đổi sau khi cược đã mở thì vẫn được xem là hợp lệ 1.4. Thời kỳ của Thời gian
1.4.1. Nếu trong suốt thời gian dự kiến tổ chức trận đấu có sự thay đổi địa điểm thì tất cả các cược sẽ bị hủy. 1.4.2. Bất kỳ sự cố trong thời gian thương tích hay thời gian ngừng trận đấu được coi là đã xảy ra vào cuối thời gian thi đấu. Ví dụ như một mục tiêu ghi bàn trong thời gian chấn thương nửa đầu tiên của một trận bóng đá được coi là đã được ghi trên 45 phút.
1.5. Kết quả
1.5.1. Kết quả sẽ được xác định phù hợp với các kết quả chính thức của ban tổ chức . Nếu không có kết quả chính thức thì kết quả sẽ được xác định dựa trên sự tham khảo các trận đấu khác.
1.5.2. Đối với những trận đấu đã được ấn định theo kết luận của ban tổ chức, nhưng một số trận đấu có thể được báo trước khi kết quả chính thức được khai báo thì M88 được quyền bảo lưu để đảo ngược kết quả trong các sự kiện của một thị trường đang xãy ra lỗi.
1.5.3. Trong các trận đấu không chắc chắn kết quả thì M88 sẽ bảo lưu quyền đình chỉ giải quyết cho bất cứ trận đấu không giới hạn thời gian.
1.5.4. M88 sẽ không nhận bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi cho kết quả từ 72 giờ sau khi thời gian bắt đầu trận đấu cho cược đã được giải quyết.
1.5.5. Trong trường hợp có bất cứ sự bất đồng ý kiến nào xảy ra giữa các kết quả chính thức và kết quả được đăng trên phần kết quả của site M88 sẽ được giải quyết bằng cách tham khảo đoạn phim ghi hình của Công ty để xác định kết quả chính xác. Nếu không có đoạn phim ghi hình có sẵn, các kết quả được công bố trên trang web chính thức của cơ quan chủ quản của các tổ chức sự kiện cụ thể sẽ là bằng chứng.

0 comments:

Post a Comment